Урбанистика

Alain Bertaud

Сайт, посветен на изучаването на урбанистичните структури
www.alain-bertaud.com

The Venus Project

www.thevenusproject.com

New Urbanism

www.newurbanism.org

Smart Growth Network

www.smartgrowth.org

Асоциация на Европейските Училища по Урбанистика

www.aesop-planning.eu

Magical Urbanism

www.magicalurbanism.com

Web Urbanist

www.weburbanist.com