Публикации

Публикации и статии в чуждестранни научни издания и сборници:

Публикации и статии в български научни и професионални издания


- Повече от 50 статии някои от които са: