Пазарна система и планиране

Цитати


"Единственият начин (механизъм), който изобщо някога е позволил на хората да си сътрудничат ДОБРОВОЛНО е пазарът." - Милтън Фридман

"Ако направите федералното правителство отговорно за пустинята Сахара, след 5 години ще има недостиг на пясък" - Милтън Фридман

"… не съществува такова животно като 'естествен' свободен пазар, пръкнал се единствено от частни споразумения", което значи, "че системата на свободния пазар носи етикет 'направен от правителството'"
- (Charles L. Schultze, 1977, The Public Use of the Private Interest, p. 29, 30)

Полезни връзки