Архитектурни проекти

До края на 2012 – проектирани сгради и комплекси с обща РЗП 56 530 м2. За повече информация, посетете Аrt-computer.biz.

Еднофамилни жилищни сгради

До края на 2012 – проектирани 18 еднофамилни жилищни сгради с обща РЗП 2350 м2 в Пловдив и селищата от областта, обл. София, общ.Чепеларе, общ. Стара Загора, обл. Бургас, обл. Варна, обл. Разград
Еднофамилни жилищни сгради

Много-фамилни жилищни сгради и жилищни групи

Проектирани 26 много-фамилни жилищни сгради и жилищни групи с обща РЗП 36 030 м2 в Пловдив, Банско, Варна и др.
Много-фамилни жилищни сгради

Обществени, тръговски и обслужващи сгради

Комплекси и сгради с обща РЗП 10 420 м2, между които:

Обществени, тръговски и обслужващи сгради

Производствени сгради

Комплекси и сгради с обща РЗП 7730 м2
Производствени сгради